Modlitwa o Wielką Polskę

Katolicko-Narodową

 

Z głębokości wołamy do Ciebie, Panie,

Boże nasz i Królu,

My, tradycyjni Katolicy

z królewskiego Szczepu Piastowego,

wołamy do Ciebie, Boże,

w Trójcy Świętej Jedyny,

przez Niepokalaną i Wniebowziętą

Marię Królową Polski

oraz za wstawiennictwem

wszystkich autentycznych świętych polskich

i przyjaciół Polski, znanych i nieznanych,

a także w imieniu

żywych katolików polskich:

 

Niech powstanie Wielka Polska

Katolicko-Narodowa

z Marią Królową Państwa Polskiego,

i Jezusem Królem Państwa Polskiego

oraz z odrodzonym

Zakonem Marianów Białych

św. Ojca Stanisława Papczyńskiego

od Jezusa i Marii.

 

Niech w Polsce katolicko-narodowej

Kościół będzie czcicielem

Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Król, jako Pomazaniec Boży,

niech będzie poddany

Jezusowi i Marii w Państwie Polskim.

Naród Polski niech będzie zjednoczony

w Najmiłosierniejszym Sercu Jezusa

a Ziemia Polska niech będzie

ziemią wszelkiej pomyślności

opartej na modlitwie i pracy Polaków

należąca tylko do Polaków,

jak tego nam życzy nasza Matka i Królowa.

 

Niech znakami nowej Polski będą

katolicko-narodowy herb

i katolicko-narodowa flaga!

 

Wołamy do Ciebie, Boże

przez Niepokalane Serce Marii:

Niech tak się stanie!

 

Amen.

 

Uważamy, że Polska może być Wielka w potędze i świętości tylko pod dwoma warunkami:

1. Kiedy będzie wypełniać wolę Boga

i Niepokalanej

2. Kiedy będzie monarchią

katolicko-narodową

 

Czy, oprócz nas,

ktoś jeszcze pragnie takiej Polski?

 

 

*   *   * 

 

O Wielką Polskę Katolicko-Narodową wołamy do Boga z głębokości naszego poniżenia jako Katolików i Polaków. Ośmielamy się to wołanie kierować do nieba, bo otrzymaliśmy z nieba Słowo Boże dające nam nadzieję.

Na powstanie Wielkiej Polski Katolickiej i Narodowej mamy warunkowe błogosławieństwo Niepokalanej Marii i Jezusa Chrystusa oraz św. Ojca Stanisława Papczyńskiego.

To błogosławieństwo przychodzi do Polski od Boga i wyraża się Słowem, Obrazem i Czynem.

 

Droga do realizacji Wielkiej Polski rozpoczyna się od Słowa Bożego do Polaków i prowadzi do Czynu Bożego ku większej chwale Boga w Polsce i Polski w Bogu.

Mówić o Wielkiej Polsce nie wystarczy. Trzeba Wielką Polskę czynić, co oznacza dla Wielkiej Polski cierpliwie działać wbrew przeszkodom i ostatecznie z pomocą Bożą ją zrealizować a nie biernie czekać, aż przyjdzie od Boga w prezencie – bo nie przyjdzie.

Wielka Polska została obiecana Polakom warunkowo przez Jezusa, jeśli Polacy będą pełnić Wolę Jezusa. Nie będzie Wielkiej Polski bez spełnienia warunku wypełniania Woli Jezusa, woli wyrzeczenia się wszystkiego dla Jezusa, w tym również siebie samego. Nie będzie Wielkiej Polski – potężnej i świętej bez świętego Narodu Polskiego i bez Polaków, którzy dobre i mądre słowa potwierdzać będą dobrymi i mądrymi czynami i będą czynić wszystko, aby budować Polskę potężną a nie czekać na cud wystawiając Boga na próbę.

Bóg cudu dla Polski z niczego nie uczyni. Tylko świat stworzył na początku z niczego a dalsze cuda w świecie dokonuje z czegoś. Jeśli nie będzie słów, obrazów i czynów Polaków prowadzących do Wielkiej Polski Katolicko-Narodowej, to taka Polska nigdy nie powstanie. Nawet gdyby wszyscy wrogowie katolicymu i polskości zostali całkowicie pokonani, to Polska wolna od złego nie zbuduje się sama bez udziału Narodu Polskiego, bez Polaków współpracujących ze sobą dla wspólnego dobra wszystkich. Tylko współpraca w słowach, obrazach i czynach wszystkich Polaków może ją zbudować dla wspólnego dobra wszystkich.

 

Wiemy, że Bóg daje tylko tym, którzy mają a tym, którzy nie mają, odbiera, to co wydaje się że mają. A zatem, żeby Wielką Polskę Katolicką i Narodową mieć, trzeba ją najpierw mieć po ludzku, aby otrzymać ją po Bożemu. Bo gdy wierność Bogu wyrośnie z ziemi to sprawiedliwość Boga wychyli się z nieba – jak mówi Biblia.

Będzie jak w Kanie Galilejskiej – aby mieć wino od Boga, nie mając go od ludzi, trzeba nalać wody do tych form, którymi dysponujemy, czy to materialnych, czy to ludzkich czy to organizacyjnych, które Bóg napełni swoją treścią – katolicką i narodową. Bierne oczekiwanie na cud jest grzechem pychy wystawiającym Boga na próbę i oczekującą od Boga cudu z niczego. Jezus nigdy nie uczynił cudu z niczego, ale zawsze z czegoś. Przypomnijcie sobie wodę w Kanie Galilejskiej i rozmnożenie chleba i ryb dla pięciu tysięcy ludzi. Podobnie Wielka Polska Katolicka i Narodowa powstanie z czegoś a nie z niczego – powstanie z naszych słów, obrazów i czynów. To coś, my Katolicy i Polacy, musimy stworzyć sami współpracując z Bogiem i Niepokalaną. W naszych najmniejszych działaniach dla Polski musi być Bóg oraz Niepokalana i Wniebowzięta Królowa Polski. Wtedy Bóg z czegoś najmniejszego uczyni coś największego. Bo Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie zbawi nas ani osobiście, ani rodzinnie ani narodowo, ani państwowo, ani kościelnie. Dlatego trzeba codziennie poznawać wolę Jezusa czy to przez Eucharystię czy to przez Różaniec Święty a najlepiej przez Eucharystię i Różaniec. Nie tylko Wolę Jezusa dla nas osobiście czy wobec naszych rodzin, ale również w stosunku do narodu i państwa, aby tę Wolę w życiu publicznym wypełniać.

 

Drogę do Wielkiej Polski Katolickiej i Narodowej zaczyna się od pierwszego kroku. Niech to będzie krok nawet niedoskonały, jak raczkowanie niemowlęcia, z upadkami, metodą prób i błędów, ale niech będzie. Jeśli będzie rozpoczęty modlitwą, to Bóg będzie tę drogę błogosławił. Każdy następny krok będzie doskonalszy i pewniejszy. Dalej ukaże się cel. Jeszcze dalej znajdą się na tej drodze ludzie dążący do tego samego ocelu. W końcu wszyscy Katolicy i Polacy pójdziemy razem do Wielkiej Polski Katolickiej i Narodowej i osiągniemy ją – rozpoczniemy życie w prawdziwej nieobłudnej świętości indywidualnej i narodowej oraz w coraz większej potędze indywidualnej, narodowej i państwowej – ku zdumieniu całego świata!

Tak działa prawo: Kto ma, temu będzie dane a kto nie ma temu odbiorą to, co wydaje się że ma. Od Okrągłego Stołu w roku 1989 – pierwszy był jeszcze w XVIII w. – zaczęło się w Polsce niszczenie katolicyzmu i polskości. Dlaczego? Bo uczestnicy Okrągłego Stołu nie walczyli ani o katolicyzm ani o polskość – nie mieli na stole katolicyzmu i polskości – stąd Polacy, którzy te działania poparli, świadomie czy nie, zaczęli później tracić katolicyzm w kościele i polskość w państwie – Polska Katolicka i Narodowa stawała się coraz mniejsza. Zaczęła powstawać Polska niekatolicka, wielowyznaniowa oraz Polska nienarodowa tylko międzynarodowa jako antynarodowa, w której narodowcy i Polacy nie zrzeszeni mają najmniej do powiedzenia w sprawach najistotniejszych dla Polski. Demokracja liberalna, jaka obecnie panuje w Polsce to rządy laickie – antykatolickie i międzynarodowe – antynarodowych liberałów i antynarodowych postkomunistów.

Dlatego

MUSIMY ODZYSKAĆ NASZĄ POLSKĘ

– POLSKĘ NASZYCH OJCÓW

– W KOŚCIELE I W PAŃSTWIE!

KATOLICKĄ I NARODOWĄ!

Dlatego w każdej rozmowie z wrogami udającymi przyjaciół i z wrogami jawnymi i w każdym czynie wobec tych ludzi, musi istnieć odniesienie do katolicyzmu i polskości. Inaczej, przez bierność w sprawach katolicyzmu i polskości w Polsce Polacy mogą przestać istnieć lub nie będą się liczyć ani w Kościele ani w Państwie na podobieństwo Indian Ameryki Północnej.

Z tego wynika, że dla Polaków nijakich, biernych w słowach, obrazach i czynach dla Wielkiej Polski nie będzie władzy w przyszłej Polsce. Bierna wierność Polsce to za mało przy bierności i mierności w czasie próby. Nie będzie w niej miejsca dla tych ludzi, bo Wielka Polska to Polska ludzi zdecydowanych i konsekwentnych, radykalnych i bezkompromisowych w mówieniu i czynieniu a nie dla tych, co mówią a nie czynią, jak obłudni faryzeusze lub wypowiadają słowa bez znaczenia lub czynią pozory dobra, które jest dobre przede wszystkim dla nich a nie dla całego Narodu Polskiego.

Wielka Polska nie jest dla obserwatorów, którzy stoją i patrzą, komentują i dalej nic nie robią, bo Wielka Polska nie jest dla ludzi biernych, ale jest dla ludzi czynnych. Ludzie bierni przez swą bierność tylko wspierają wrogów katolicyzmu i polskości, którzy nie chcą, aby Wielka Polska Katolicka i Narodowa powstała!

Prawdziwi Polacy to ludzie czynu, których czyn wynika ze słowa i do słowa prowadzi!

My Polacy, zostaliśmy wyróżnieni przez Boga Najwyższego spośród innych narodów świata, ponieważ otrzymaliśmy Słowo Boże dla Polski najpierw przez usta Marii a potem Jezusa. W międzyczasie otrzymaliśmy też Czyn Jezusa i Marii, którym był Zakon Marianów Białych św. Ojca Stanisława Papczyńskiego od Jezusa i Marii. Ten czyn do dziś jest zapomniany bądź ignorowany przez Polaków mieniących się katolikami a przecież to Ojciec Papczyński, pod wpływem widzenia, namówił króla Jana Sobieskiego do walki z muzułmanami tureckimi pod Wiednienm i przepowiedział mu wielkie zwycięstwo nad nimi, co też się stało.

 

Wielka Polska Katolicko-Narodowa

będzie państwem sprawiedliwym

dla wszystkich w niej żyjących

 

Co to oznacza? Definicji sprawiedliwości jest wiele, na przykład są takie:

Sprawiedliwość jest to równość dla równych i nierówność dla nierównych.

Sprawiedliwość oddziela dobro od zła, dobrych od złych. Dobrych nagradza a złych karze.

Sprawiedliwość łączy dobro z dobrem i zło ze złem.

Sprawiedliwość daje, co się komu należy i odbiera, co się komu nie należy.

 

Polska katolicka będzie najpierw dla Katolików i Polaków a potem dla innych. Oczywiście nikt nie będzie nikogo zmuszał do katolicyzmu i polskości, ale między katolikami i niekatolikami oraz między Polakami a niePolakami równości nie będzie ani w prawach ani w obyczajach ani w kulturze.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie stać na straży nierówności między Katolikami a nieKatolikami oraz Polakami a niePolakami. Nierówność w Polsce będzie sprawiedliwa a nie niesprawiedliwa, jaka jest teraz w majestacie niesprawiedliwego prawa. W Wielkiej Polsce Katolicko-Narodowej sprawiedliwość będzie ważniejsza niż prawo a czyn bezprawny nie będzie karany jeśli będzie sprawiedliwy. Podobnie czyn zgodny z prawem nie będzie nagradzany, jeśli jest niesprawiedliwy.

1. Nie będzie równości między wyznaniami w Polsce, ponieważ żadne wyznanie nie dorównuje wierze w Jezusa Chrystusa, którą posiada Kościół rzymsko-katolicki. Dlatego POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBAWIENIA co oznacza, że inne religie nie są nikomu potrzebne do osiągnięcia życia wiecznego. Mają wartość jedynie obyczajową i kulturową dla tego świata.

 

2. Nie będzie równości między organizacjami katolickimi i polskimi a niekatolickimi i niepolskimi w Polsce czy to w życiu religijnym czy politycznym czy społecznym. Bo w Polsce Katolicy i Polacy są gospodarzami a niekatolicy i niepolacy są gośćmi.

 

3. Nie będzie równości między związkami hetero- i homo- dlatego, że wiara katolicka oparta jest na sprawiedliwości, która oddziela dobro od zła, oddziela byt od niebytu, oddziela światość od ciemności. Sprawiedliwość polega na oddzielaniu przeciwieństw typu byt-niebyt, dobro i zło, jasność i ciemność oraz życie i śmierć oraz na łączeniu przeciwieństw typu byt-byt, dobro i dobro, jasność z jasnością i życie z życiem. A więc sprawiedliwość zezwala na związek mężczyzny i kobiety, natomiast nie zezwala na związek mężczyzny z mężczyzną i kobiety z kobietą, które to związki, jak mówi Pismo św., są wbrew naturze, albowiem są niezgodne z prawem Bożym i naturalnym. Dlatego w Wielkiej Polsce Katolicko-Narodowej związki homo- w życiu publicznym będą zakazane i karane.

 

4. Nie będzie równości między ziemianami katolickimi i polskimi a niekatolickimi i niepolskimi – cała ziemia polska należeć będzie wyłącznie do Katolików i Polaków a tylko dzierżawiona może być przez niekatolików i niepolaków – indywidualnie i zbiorowo. Dotyczy to również związków wyznaniowych. W Wielkiej Polsce Katolicko-Narodowej każdy Polak będzie miał prawo do własności kawałka ziemi polskiej. Cała ziemia zagrabiona w przeszłości będzie zwrócona państwu, które odda ją Narodowi Polskiemu. Wszelkie jej sprzedaże obcym w majestacie prawa zostaną anulowane jako niesprawiedliwe.

 

Wielka Polska będzie najpierw

dla Katolików i Polaków

sprawdzanych w słowach i czynach!

Będzie państwem sprawiedliwym

dla wszystkich!

 

Co to znaczy?

W Polsce Katolickiej i Narodowej będzie można bogacić się, ale do określonej granicy. Bogactwo i ubóstwo jednostkowe i grupowe będzie podlegało kontroli państwa na podstawie sprawiedliwości prawnej.

A według sprawiedliwości prawnej, która jest sprawiedliwością Bożą:

kto ma wiele, nie ma za wiele, a kto ma mało, nie ma za mało.

Wymiar sprawiedliwości w Polsce będzie czuwać, aby ten kto ma dużo, nie miał za dużo a ten, kto ma mało nie miał za mało.

Na tym bowiem polega sprawiedliwość Boża a Polska będzie Królestwem Bożym z Jego sprawiedliwością.

Do tego nawołuje nas Jezus słowami:

Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości a reszta będzie wam dana.

Oczywiście sprawiedliwy podział dóbr to tylko jeden z przejawów sprawiedliwości Bożej.

Będziemy czynić wszystkie rodzaje sprawiedliwości, aby wypełniać Wolę Jezusa od początku do końca.

 

W ten sposób nie będzie w Polsce biedaków ledwo wiążących koniec z końcem, ludzi żyjących poniżej minimum socjalnego, bo każdy będzie mógł zarabiać proporcjonalnie do swego wkładu w dobro wspólne wszystkich Polaków bez wyzysku. Niepracujący z powodu choroby otrzymają stosowne wsparcie a niepracujący lenie nie otrzymają nic, bo „kto nie pracuje niech też nie je”.

W Wielkiej Polsce Katolicko-Narodowej nikt nie będzie miał zbyt mało, aby żyć i zbyt wiele, aby umrzeć, ale każdy będzie miał niezbędne minimum do życia godnego oraz nie będzie miał zbędnego do życia maksimum, aby Polacy doświadczali sprawiedliwości Bożej i ludzkiej i byli jednym narodem niepodzielnym, żyjącym w pokoju.

Bo dziełem sprawiedliwości jest pokój.

 

© Wojciech Deresiński 2016

Dalsza odnowiona zawartość strony głównej

w przygotowaniu.

Będzie przedstawiona w krótkim czasie.

 

 

*   *   * 

 

W dziale na górze strony znajduje się broszura KRÓLOWA POLSKI MÓWI DO POLAKÓW W KRAKOWIE I GRĄBLINIE.

Broszura ta zawiera najważniejsze objawienia naszej Matki i Królowej dla Narodu i Państwa Polskiego. W tej broszurze są w całości dwie książeczki: Józefa Stanisława Pietrzaka „Niepokalana Królowa Polski” opisująca objawienia w Krakowie w 1610 roku oraz Intronizację Lwowską w 1656 roku oraz książeczka ks. Eugeniusza Makulskiego „Sanktuarium Maryjne w Licheniu” opisująca wszystkie znane objawienia MB Królowej Polski z Orłem Białym w Grąblinie w roku 1850. Każdy katolik polski powinien obowiązkowo tę broszurę przeczytać, jeśli chce żyć katolicyzmem związanym z polskością. Polecamy!

 

 

W Maria Regina Poloniae nr 4-2016 znajduje się, między innymi, głos w dyskusji do książki Stanisława Krajskiego „Przyszły ustrój Polski”. Spis treści jest przedstawiony poniżej. Zapraszamy do czytania!

Maria Regina Poloniae 4-2016 całość
MRP 4-2016.pdf
Dokument PDF [43.5 MB]