Na tej stronie są trzy filmy o Królowej Polski.

Pierwszy film: MARYJA KRÓLOWA POLSKI jest reportażem z obchodów 400-lecia objawienia się Królowej Polski Słudze Bożemu Juliuszowi Mancinellemu w Krakowie na Wawelu 8 maja 1610 roku. W internecie otworzyło ten film do końca roku 2014 ponad 10 000 odwiedzających. Wtedy działaliśmy jako Stowarzyszenie Mancinelli.

Drugi film: DLACZEGO KRÓLOWA POLSKI? przedstawia uzasadnienie tytułu Królowa Polski. Mówi o tym ks. prałat Roman Kneblewski.

Poza tym jest krótki artykulik – sprawozdanie z obchodów 400-lecia w Koszutach Małych k. Słupcy, które odbyły się 8 maja 2010 roku.

Trzeci film: RAFAŁ GAWROŃSKI O ROCZNICY 8 MAJA 1610

Koszuty Małe - 8 maja 2010.pdf
Dokument PDF [1.2 MB]

<< Nowe pole tekstowe >>

Opublikowany 12 maj 2013

http://rafzen.wordpress.com/2013/05/0...

Pisząc bardzo ważny artykuł w moim życiu pt: „Polacy Narodem Wybranym"nie myślałem, że tak szybko przyjdzie mnie cieszyć się z powodów rozpoznania zawartych w nim faktów. http://www.piotrnatanek.pl/polacy-nar...

http://rafzen.wordpress.com/2011/12/1...

Otóż 3 Maja 2013 roku na Jasnej Górze Przewodniczący Episkopatu Polski Abp Józef Michalik wygłaszając Homilie jednoznacznie rozpoznał fakty dotyczące Objawień S.B. Juliusza Manicinellego, Włocha. Oto część z tej Homilii:

 

Szczególnie interesująca jest historia tytułu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zawdzięczamy ją 80-letniemu pobożnemu jezuicie ks. Giulio Mancinelliemu mistykowi z Neapolu..." „....

Maryja poleciła mu, aby ogłosił Ją i nazywał Królową Polski. Jezuici przekazali treść objawienia do Polski, a szczególnym szermierzem tytułu był od początku Albrecht Radziwiłł z Nieświeża, wielki kanclerz litewski, a także św. Andrzej Bobola, jezuita, o którym historycy mówią, że był wielkim promotorem kultu Matki Boskiej Królowej Polski, a nawet był autorem ślubów Jana Kazimierza we Lwowie" -- Jasna Góra, 3 maja 2013r. Homilia abp. Józefa Michalika wygłoszona podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski z udziałem Episkopatu.

 

Pierwsze objawienie Królowej Polski przeżył o. Juliusz Mancinelli 14 sierpnia 1608 roku, w wigilię Wniebowzięcia i rocznicę śmierci Stanisława Kostki. Wtedy to Matka Boża, mile nań spoglądając, rzekła: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski ? Ja to Królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.

 

O. Mancinelli powiedział o objawieniu. Po zbadaniu sprawy przez przełożonych polecono udać się zakonnikowi z pielgrzymką do Polski i samemu Królowi Zygmuntowi III Wazie przekazać tę wspaniałą nowinę. Kiedy w 1610 roku odprawiał Mszę Świętą w Katedrze na Wawelu objawienie powtórzyło się, a było to 8 Maja 1610 roku. na Wawelu podczas Mszy Świętej; jedyne takie objawienie Maryi Matki Boga na świecie gdzie Matka Jezusa ukazała się w szatach Królewskich i w czasie trwającej Mszy; Maryja oznajmiła:

 

Jam jest Królowa Polski.

Jestem Matką tego Narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja ci zawsze będę, jakom jest teraz, Miłościwą.

Objawienie to zostało spisane w ówczesnych dokumentach (Vita P. Julii Mancinelli, p. 116-117) i potwierdzone przez ówczesnego Papieża Aleksandra VII oraz Papieża Piusa IX.

S.B. Juliusz Mancinelli zmarł w Neapolu wieczorem 14 sierpnia 1618 roku, w pięćdziesiąt lat po śmierci Św. Stanisława Kostki.

 

To krótkie uzupełnienie do Homilii Abp J. Michalika pozwoli nie tylko lepiej poznać Naszą Polaków historię, ale również daje jednoznaczną odpowiedź, iż Polacy są faktycznie Narodem Wybranym. Hierarchowie kapitulują przed prawdą, ale broni nie składają tzn. Krzyża nie chcą zwrócić na Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Doktryna ta będzie musiała znaleźć swe należne miejsce w Kościele i nie tylko Katolickim. Mając na uwadze, iż Kościół nie uznaje czasu przed narodzinami Jezusa, nazywanie żydów Narodem Wybranym jest fałszem i żydzi muszą dokonać istotnych zmian pojmowania Chrześcijaństwa, które dla nich jest li tylko nic nie znaczącą sektą, a Krzyż symbolem hańby i dlatego nie chcą Go widzieć na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a hierarchowie tak się ich boją, że ze strachu chowają Krzyże przed nimi.