Informacje o Słudze Bożym Juliuszu Mancinellim znadują się w podrozdzialach.