KRÓLOWA POLSKI MÓWI DO POLAKÓW.... z powodu dużej objętości – 132 strony – została podzielona na dwie części.