MARIA REGINA POLONIAE - WPROWADZENIE
MRP - WPROWADZENIE.pdf
Dokument PDF [22.9 KB]

MARIA REGINA POLONIAE

wprowadzenie

 

W naszym piśmie staramy się przedstawiać wypowiedzi, komentarze i dyskusje na tematy publicznie przemilczane, niedopowiedziane, przedstawiane powierzchownie, przekręcane lub rozmijające się z prawdą. W naszych poglądach kierujemy się DUCHEM PRAWDY. Szukamy czytelników, którzy są z PRAWDY oraz dyskutantów, którzy również są z PRAWDY, aby poznawać prawdę we wszystkich sferach życia Polaków: w życiu Kościoła, Narodu i Państwa, aby dzięki poznaniu pełnej prawdy o całym ludzkim bycie: o ciele, duszy i duchu, osiągnąć całkowitą wolność od kłamstwa a przez wolność od kłamstwa wejść w sferę wolności od złego: w Kościele, w Narodzie i w Państwie i w ten sposób odnowić Kościół, Naród i Państwo w Jezusie Chrystusie za przyczyną Marii Królowej Polski w mocy Ducha Świętego.

Prosimy o duchowe, słowne i czynne wspieranie naszych modlitw, słów i czynów, abyśmy weszli do Polski prawdziwej, opartej nie tylko na prawdzie ludzkiej, ale przede wszystkim na prawdzie Bożej, którą jest Jezus Chrystus.

Chcemy poznać i rozpowszechniać prawdę o przeszłości Polaków 

i Katolików, chcemy w teraźniejszości żyć w prawdzie i chcemy poznać prawdziwą przyszłość Polski oraz prawdziwą drogę to Polski wywyższonej w potędze i świętości, aby mówić o niej wielu Polakom-Katolikom.

Niech każdy, kto jest z prawdy, przyłączy się do nas lub zaproponuje nam przyłączenie się do niego. My nie mamy osobistych ambicji przewodzenia komukolwiek, bo naszym przywódcą jest Jezus w Hostii ukryty, który pozwala nam poznać i pomaga wypełniać wolę Bożą. Wola Boża jest naszym drogowskazem a celem jest Królestwo Boże w całej Polsce we wszystkich sferach życia Polaków. Do tego celu prowadzi nas Duch Święty przez Marię Królową Polski.

Poglądy wyrażane w naszym czasopiśmie mogą być dla czytelników kontrowersyjne a nawet szokujące. Nam nie chodzi o religijną czy polityczną poprawność, ale postawienie tematów ważnych w publicznej dyskusji, aby wspólnie dojść do pełnej, szczegółowej prawdy w Duchu Świętym. Chcemy bowiem żyć w pełnej prawdzie jako ludzie całkowicie wolni od złego.

Zapraszamy do czytania i do dyskutowania!