Nie chcemy Unii Europejskiej

antykatolickiej i antynarodowej.

Chcemy rządzić się sami.

W tym dziale znajdują się teksty, obrazy i video określające nasze stanowisko wobec Unii Europejskiej.